Driving

Driving neboli zápřež je vedení koně na dvou opratích, ať už ze země nebo z kočáru. Vozatajství jako sportovní disciplína bylo zařazeno mezi soutěže FEI (Mezinárodní jezdecká federace) v roce 1969. Každá soutěž sestává z drezury, maratonu a jízdy s překážkami.

V tomto kurzu zapřaháme pony.

Pro koho je tato výcviková skupina určena?

Výcvik je určen pro všechny děti od 8 let, které mají zájem o jezdecký vozatajský sport, mají základní znalosti o práci s koňmi a jsou schopny se bezpečně pohybovat po jízdárně (absolvovaly kurz Začínáme u koní).

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce trvá 50 minut pro skupinu max. 6 dětí (a 2-3 pony).

Jak často výcvik probíhá?

1x týdně.

Co se jezdci při tomto výcviku učí?

V tomto kurzu se děti učí základům vozatajského sportu – zápřeže. Součástí výcviku je získání a prohloubení znalostí a dovedností ošetřování koní, práce s koněm na dvou opratích a samotné praktické zápřeže. Jezdci se naučí zvládat koně v zápřeži v jeho všech chodech, základy drezury, parkuru i zvládnutí maratonových překážek a jízdy v terénu.krok, klus, cval).

Jakých dalších aktivit se mohou děti účastnit?

Jezdci se mohou zapojit do nácviku na Jezdeckou akademii pořádanou jezdeckým klubem, případně se přihlásit do seriálu speciálních výstavních tříd (SVT) nebo na hobby závody.

Kam mohou děti dále pokračovat po absolvování tohoto výcviku?

Po absolvování (nebo v průběhu) tohoto výcviku se mohou jezdci přihlásit do kurzu Jezdci na pony nebo Hobby jezdci. Pokud se nerozhodnou k zakoupení vlastního koně a kočáru, mohou pokračovat v závodní kariéře v našem klubu.