Hiporehabilitace

Jezdecký klub nabízí ve svém areálu rovněž možnost hiporehabilitace se zaměřením na Aktivity s využitím koní. Jedná se o metodu speciální pedagogiky a sociální práce, která využívá kontaktu s koněm jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z pedagogického hlediska jsou však Aktivity s využitím koní vhodné v zásadě pro všechny zájemce, tedy například i pro děti z běžných škol – kontakt s koňmi a dalšími hospodářskými zvířaty na jízdárně je pro ně obohacující zkušeností.
Tyto aktivity vedou instruktoři, kteří prošli speciálním výcvikem a absolvovali kurz Hiporehabilitace pod záštitou České hiporehabilitační společnosti (ČHS).

Pro koho jsou tyto aktivity určeny?

Hiporehabilitační aktivity na naší jízdárně jsou zaměřeny především na skupiny dětí a mládeže o cca deseti účastnících s doprovodem. Naše služby využívají například výchovné ústavy a střediska výchovné péče, ale i základní a mateřské školy. Po domluvě je možné zorganizovat také individuální setkání.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce má podobu bloků v době trvání přibližně 2-3 hodiny.

Jak často se lekce konají?

Každoročně se koná šampionát, který má zpravidla pět až šest kol. Nejméně jedno kolo pořádá Jízdárna Lhota.

Jak lekce probíhá?

Na začátku se účastníci seznámí s jízdárnou – dozvědí se, jak probíhají každodenní práce kolem koní, jaký program koně přes den mají, čím se krmí a podobně a setkají se s dalšími zvířecími obyvateli jízdárny. Dále se věnujeme péči o koně – účastníci kurzu se naučí, jak ke koni správně přistupovat, na co si dávat pozor a jak jej správně vyčistit a připravit pro jízdu. Během výkladu se zábavnou formou seznámí také s anatomií koně. Následuje samotná jízda na koni, který je veden instruktorem na lonži či vodítku. Účastníci obvykle sedí na koni na dečce s madly, kterých se přidržují, a zkoušejí si různé rovnovážné cviky, dle svých schopností a odvahy v kroku, klusu, případně ve cvalu.