Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Hiporehabilitace

Jezdecký klub nabízí ve svém areálu rovněž možnost hiporehabilitace se zaměřením na Aktivity s využitím koní. Jedná se o metodu speciální pedagogiky a sociální práce, která využívá kontaktu s koněm jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání osob se specifickými potřebami. Z pedagogického hlediska jsou však Aktivity s využitím koní vhodné v zásadě pro všechny zájemce, tedy například i pro děti z běžných škol – kontakt s koňmi a dalšími hospodářskými zvířaty na jízdárně je pro ně obohacující zkušeností.
Tyto aktivity vedou instruktoři, kteří prošli speciálním výcvikem a absolvovali kurz Hiporehabilitace pod záštitou České hiporehabilitační společnosti (ČHS).

Pro koho jsou tyto aktivity určeny?

Hiporehabilitační aktivity na naší jízdárně jsou zaměřeny především na skupiny dětí a mládeže o cca deseti účastnících s doprovodem. Naše služby využívají například výchovné ústavy a střediska výchovné péče, ale i základní a mateřské školy. Po domluvě je možné zorganizovat také individuální setkání.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce má podobu bloků v době trvání přibližně 2-3 hodiny.

Jak často se lekce konají?

Lekce se konají vždy po dohodě. Je možné si domluvit jednorázovou návštěvu, nebo na jízdárnu docházet pravidelně. Dle našich zkušeností jsou hiporehabilitašční aktivity, které se konají opakovaně a pravidelně, pro uživatele nejpřínosnější.

Jak lekce probíhá?

Na začátku se účastníci seznámí s jízdárnou – dozvědí se, jak vypadají každodenní práce kolem koní, jaký program koně přes den mají, čím se krmí a podobně a setkají se s dalšími zvířecími obyvateli jízdárny. Dále se věnujeme péči o koně – účastníci kurzu se naučí, jak ke koni správně přistupovat, na co si dávat pozor a jak jej správně vyčistit a připravit pro jízdu. Během výkladu se zábavnou formou seznámí také s anatomií koně. Následuje samotná jízda na koni, který je veden instruktorem na lonži či vodítku. Účastníci obvykle sedí na koni na dečce s madly, kterých se přidržují, a zkoušejí si různé rovnovážné cviky, dle svých schopností a odvahy v kroku, klusu, případně ve cvalu.