Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Hobby jezdci

Výcvik pro pokročilé jezdce, kteří samostatně zvládají vedení koně ve všech chodech, základní drezurní a skokovou práci, ale zatím nemají závodní ambice. Výcvik probíhá na pony i velkých koních dle věku, výšky a zdatnosti jezdců.

Pro koho je tato výcviková skupina určena?

Výcvik je určen pro všechny děti, které mají zájem o koně a jezdecký sport, mají základní znalosti o ošetřování koní a jezdeckém sportu a jsou schopné se bezpečně pohybovat po jízdárně (absolvovaly kurz Začínáme u koní a Jezdci na pony).

Co se jezdci při tomto výcviku učí?

V tomto kurzu si jezdci prohlubují své jezdecké dovednosti ve všech chodech koně. Absolvují základy drezury, skokového ježdění a jízdy v terénu. Podle svých sportovních ambicí se mohou připravovat na závodní kariéru nebo Zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ).

Jakých dalších aktivit se mohou děti účastnit?

Jezdci se mohou zapojit do nácviku na Jezdeckou akademii pořádanou jezdeckým klubem, případně se přihlásit do seriálu speciálních výstavních tříd (SVT), hobby závody, ZZVJ.

Kam mohou děti dále pokračovat po absolvování tohoto výcviku?

Po absolvování tohoto výcviku se mohou jezdci přihlásit do kurzu Parkur nebo kurzu Driving.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce trvá 50 minut pro skupinu max. 7 jezdců.

Jak často výcvik probíhá?

1x – 4x týdně dle dohody.