Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Hry s koňmi

Navazující kurz na kurz „Začínáme u koní“. Účastníci si dále prohlubují své dovednosti ve vedení koně na ruce i na oprati, osvojují si základy přirozené komunikace a učí se zdolávat i obtížnější překážky. Práce s koněm ze země je vynikající průpravou pro další jezdecké aktivity.

Pro koho je tato výcviková skupina určena?

Výcvik je určen pro všechny děti od 6 let, které mají zájem o koně a jezdecký sport a absolvovaly kurz „Začínáme u koní“. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, mohou se zúčastnit i rodinné týmy.

Co se jezdci při tomto výcviku učí?

Každý účastník (nebo rodinný tým) dostane pro danou lekci k dispozici jednoho pony, se kterým si vyzkouší práci s koňmi formou nejrůznějších her na ruce i na oprati. Formou překonávání pestrých překážek (trail) se naučí spolupracovat s koněm i mezi sebou navzájem. Účastníci se společně s instruktorem vypraví i na vycházky do lesa.

Jakých dalších aktivit se mohou děti účastnit?

Jezdci se mohou zapojit do nácviku na Jezdeckou akademii pořádanou jezdeckým klubem, případně se přihlásit do seriálu speciálních výstavních tříd (SVT).

Kam mohou děti dále pokračovat po absolvování tohoto výcviku?

Po dovršení 8 let mohou děti pokračovat v kurzu Jezdci na pony, případně navštěvovat kurz Driving.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce trvá 90 minut pro skupinu max. 10 dětí.

Jak často výcvik probíhá?

Vždy 1x týdně.