Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Jezdci 3-6 let

Výcvik pro nejmladší jezdce. Dítě si během výcviku osvojuje základy držení rovnováhy na koni, učí se základy správného jezdeckého sedu, základy bezpečnosti pohybu na jízdárně. Jezdci jezdí na madlech a provádějí různé voltižní cviky, které zlepšují jejich koordinační a motorické dovednosti a zbavují je strachu z výšky a koní.

Instruktor vede při výcviku koně na lonži.

Pro koho je tato výcviková skupina určena?

Pro všechny děti ve věku 3-6 let, které mají zájem o koně a jezdectví.

Co se jezdci při tomto výcviku učí?

Jezdci provádějí voltižní cviky (např. upažení, klek, váha, obraty…) postupně podle svých aktuálních dovedností ve všech chodech koně (krok, klus, cval).

Jakých dalších aktivit se mohou děti účastnit?

Jezdci ve věku 3-6 let se mohou zapojit do nácviku na Jezdeckou akademii pořádanou jezdeckým klubem, případně se přihlásit do seriálu speciálních výstavních tříd (SVT).

Kam mohou děti dále pokračovat po absolvování tohoto výcviku?

Po dovršení 6 let mohou děti pokračovat v navazujícím výcviku Začínáme u koní a po jeho absolvování (minimálně jedno pololetí) také v kurzu Jezdci na pony, případně navštěvovat kurz Driving.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Individuální lekce trvá cca 10 minut, dle našich zkušeností je to maximální doba, po jakou takto staré děti udrží pozornost a fyzicky zvládají požadavky, které na ně klademe.

Jak často výcvik probíhá?

Vždy 1x týdně.