Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Začínáme u koní

Základní kurz, který děti připraví pro další jezdecké aktivity. Formou her s našimi pony se naučí komunikovat s koněm a vytvářet si k němu vztah. Děti se budou učit, jak se pohybovat ve stáji i po kolbišti, vyzkouší si, jak se pony vodí na ruce, a později i jízdu.

Pro koho je tato výcviková skupina určena?

Výcvik je určen pro všechny děti od 6 let, které mají zájem o koně a jezdecký sport.

Co se jezdci při tomto výcviku učí?

Jezdci se naučí základním dovednostem v oblasti ošetřování koní, přípravy koně před ježděním (čištění, sedlání, uždění…) a ošetření koně po ježdění. Dále získají přehled o bezpečnosti pohybu u koní a na jízdárně, naučí se zásadám bezpečné manipulace s koněm (vodění, práce ve stáji…), získají nutné teoretické i praktické znalosti z oboru jezdectví a základy jízdy na koni.

Jakých dalších aktivit se mohou děti účastnit?

Jezdci se mohou zapojit do nácviku na Jezdeckou akademii pořádanou jezdeckým klubem, případně se přihlásit do seriálu speciálních výstavních tříd (SVT).

Kam mohou děti dále pokračovat po absolvování tohoto výcviku?

Po absolvování kurzu mohou děti pokračovat v navazujícím výcviku Hry s koňmi a po dovršení 8 let také v kurzu Jezdci na pony, případně navštěvovat kurz Driving.

Jak dlouhá je jedna lekce?

Lekce trvá 50 minut pro skupinu max. 10 dětí.

Jak často výcvik probíhá?

Vždy 1x týdně.